REALIZĂRI PERSONALE

ÎN FUNCTII ELECTIVE

În calitate de consilier local

 • în mandatul 2000 -2004
  1. Am susţinut proiectele de interes local propuse în această perioada respectivă.
  2. În calitate de Preşedinte al Comisiei de monitorizare din partea Consiliului Local am înfiinţat Direcţia de Servicii sociale şi Serviciul public de Administrare Creşe.
  3. Tot în această perioadă am luptat pentru schimbarea mentalităţii consilierilor locali, în sensul apropierii acestora de cetăţeni pentru cunoaşterea problemelor acestora şi luarea măsurilor necesare de rezolvare, sens în care am înfiinţat primele birouri în cartierele Răcădău şi Tractoru în vederea realizării de întâlniri organizate săptămânal între consilierii locali şi cetăţeni.

În calitate de Viceprimar

 • în mandatul 2004 -2008:

Câteva din acţiunile realizate în calitate de Viceprimarîn mandatul 2004 -2008:

  1. Am modernizat toate pieţele din cadrul mun. Braşov aducându-le la standarde europene din toate punctele de vedere, respectiv atât din punct de vedere al organizării, al curăţeniei, cât şi din punctul de vedere  al respectării legilor în vigoare privind igiena şi condiţiile de vânzare.
  2. Am coordonat modernizarea creşelor existente pe raza mun. Braşov şi am început modernizarea unităţilor de învăţământ (grădiniţe, şcoli generale, licee şi colegii) prin efectuarea de investiţii în sensul eficientizării energetice ale acestora.
  3. Am coordonat realizarea primului tronson de ocolitoare Săcele – Str. Hărmanului  - 7,4 km.
  4. Am coordonat Serviciul de Salubrizare, realizând alături de specialişti salubrizarea municipiului precum şi schimbarea mobilierului urban (iluminat public, coşuri de gunoi, bănci, locuri de joacă-cu mobilier la standarde europene- din lemn -pentru siguranţa copiilor..etc) schimbând mult imaginea de ansamblu a Braşovului.
  5. Alături de specialişti am începutimplementarea la nivelul municipiului Braşov a proiectului G.I.S. (Geographic Information System). Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza şi prelucra informaţii distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor. Specific unui GIS este modul de organizare a informației gestionate. Există două tipuri de informație: una grafică, ce indică repartiția spațială a elementelor studiate și alta sub formă de bază de date pentru a stoca atributele asociate acestor elemente (de ex. pentru o șosea lungimea ei, lățimea, numărul benzilor, materialul de construcție etc.). Acest proiect e foarte important pentru Braşov pentru o bună organizare şi gestionare într-o bază de date informatică a informaţiilor şi datelor privind imobilele, terenurile, străzile, reţelele de utilităţi etc.. existente pe raza municipiului Braşov.
  6. Am rezolvat problema urşilor gunoieri prin “relocare” în rezervaţia Zărneşti.
 • în mandatul 2008 -2012

Câteva din acţiunile realizate în calitate de Viceprimar în mandatul 2008 -2012:

  1. Am coordonat construirea a trei creşe noi (în cartierele Răcădău, Noua, Craiter) foarte necesare datorită numărului limitat de locuri în creşe, şi s-a început pe str. Carierei, în locul fostului liceu auto, construirea celei mai mari creşe din oraş.
  2. În calitate de manager de proiect am finalizat proiectul “modernizarea poliţiei locale” pe zona metropolitană. Pentru siguranţa populaţiei am organizat prin colaborare echipe mixte de patrulare prin cartiere, constituite din Poliţia locală, Poliţia naţională şi Jandarmeria în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice prin intervenţia promptă a acestora.
  3. Împreună cu Direcţia de Servicii Sociale am întocmit 3 proiecte de finanţare din fonduri europene care se află în derulare privind următoarele obiective:
   1. modernizarea căminului de bătrâni din Noua. Proiectul face parte din Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Crestere Brasov si vizeaza modernizarea si dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor sociale. Se vizează realizarea de lucrari de reabilitare a cladirii în care functioneaza în prezent Caminul pentru persoane vârstnice din cartierul Noua, precum şi amenajarea unei baze de tratament si recuperare, precum si furnizarea unor servicii sociale specializate. Acestea ar urma sa includa inclusiv gazduire pe perioada determinata pentru persoanele cu handicap grav si persoanele varstnice.
     
   2. transformarea căminului-internat de la Uzina 2 în 44 de locuinţe sociale. Cele 44 de apartamente vor fi puse la dispoziţia persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele cedate foştilor proprietari şi altor categorii sociale de risc. Primăria a semnat contractul pentru finanţarea nerambursabilă pe care a obţinut-o din fonduri europene prin Polul de Creştere Braşov. Investiţia se ridică la 4,628 milioane lei, dintre care 3,666 milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile. 38 dintre locuinţe vor avea două camere, iar celelalte şase vor avea trei camere. Fiecare apartament este prevăzut să aibă baie proprie şi bucătărie, cameră de zi plus unul sau două dormitoare.
     
   3. transformarea liceului Astra într-un Centru Multifuncţional de Servicii Sociale în cadrul unui proiect propus pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Obiectivul general al proiectului este de creştere a calităţii serviciilor sociale furnizate locuitorilor municipiului Braşov prin îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Valoarea totală a investiţiei este de 10,7 milioane de lei, din care municipalitatea va aloca 175.589 de lei. În prezent, conducerea Primăriei Braşov aşteaptă semnarea contractului de finanţare.
    Alături de Primăria Braşov, parteneri în proiect sunt Asociaţia „Organizaţia Naţională Cercetaşii României”, Fundaţia pentru Copii Abandonaţi, Asociaţia Edu For All, Asociaţia Română Anti-SIDA, Fundaţia Motivation România, Direcţia de Servicii Sociale, Asociaţia New Generation Impact, Asociaţia Pas Alternativ, Asociaţia de Terapie prin Joc şi Dramaterapie din România, Asociaţia Copiii de Cristal, Asociaţia de Servicii Sociale Scut, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, Asociaţia pentru Persoane cu Dizabilităţi Fizice „Sf. Haralambie” Braşov, Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Braşov, Asociatia Naţională a Surzilor din România – Filiala Braşov, Asociaţia Amuradia.
  4. M-am ocupat îndeaproape de realizarea pe fonduri europene a Centrului de excelenţă la Creşa de pe str. Prahova- Piaţa Dacia.
  5. În anul 2010 s-au finalizat activităţile de implementare a proiectului G.I.S. (Geographic Information System) la nivelul municipiului Braşov
  6. Am coordonat lucrările de reamenajare a domeniului public în centrul vechi al Braşovului, creându-i acestuia o imagine europeană
  7. Am participat la coordonarea lucrărilor de modernizare a domeniului schiabil.
  8. Am coordonat lucrările de intabulare a tuturor unităţilor de învăţământ, operaţiune iniţiată în anul 2005, şi care era necesară pentru fiecrae centru bugetar pentru atragerea de fonduri europene.